AFFEKT

Voor effectieve marketing en innovatie

gallery/aff_20543_logo lg

De aanpak van Affekt bij advies:
1. Analyse
Een scherpe analyse geeft de beste aanknopingspunten voor de juiste oplossing. Hiertoe heeft Affekt enkele instrumenten ontwikkeld:
- de Marketing Stress Test
- Klantentevredenheid onderzoek met de B/T indicator
- Medewerkers tevredenheid onderzoek
- Innovatie vermogen scan

 

2. Strategie
De juiste koers uitzetten voor de middellange en lange termijn. De "droom" van de ondernemer en de visie van de medewerkers staan hierin centraal.
De strategie wordt bepaald aan de hand van de grondige analyse van de interne en externe omgeving (SWOT) waarbij goed gekeken wordt naar interne belangen en externe uitdagingen. Met concrete doelstellingen die door eenieder onderschreven worden kan een plan van aanpak worden opgesteld.

3. Uitvoering
Plannen maken is mooi, de uitvoering ervan levert pas het gewenste resultaat op. Haalbare en realistische plannen zijn hiervoor nodig.

Onderstaand een overzicht van opleidingen en trainingen die Affekt verzorgt, zowel "in house" als "open" .

Business Model Canvas in 1 dag

Communicatieplan in 1 dag

Effectief innoveren in 1 dag
Exportmarketing in 1 dag

Marketingplan in 1 dag
Klantentevredenheid meten in 1 dag

Sectoren waarin kennis en vaardigheid zijn opgedaan:
- Financiele dienstverlening
- Internationale handel
- Logistiek
- ICT
- Zorg
- Overheid.

Interim

 

Redenen voor tijdelijke marketingdeskundigheid kunnen zijn:
. vervanging bij tijdelijke afwezigheid
. opstarten van een professionele 
  marketingafdeling door externe deskundige en
  voorts overdracht naar langdurig dienstverband
. specifieke deskundigheid voor bijzonder project
. doorvoeren van verandering: van productgericht
  naar klantgericht

Chris Goes van Affekt is in te schakelen voor interim opdrachten met een boodschap, onder andere als:
Marketing Director 
Marketing Manager
Communicatie Manager
Innovatie Manager
Project Manager
Coach


 

Academy

Opleiding en training

Affekt gaat uit van de filosofie:
.. eerst kennis aanbrengen .... dan inzicht verwerven ... om het vervolgens effectief te kunnen toepassen.

 

Affekt Academy heeft een aantal opleidingen en trainingen ontwikkeld die zowel standaard als op maat gesneden van de opdrachtgever geleverd kan worden. De opleidingen en trainingen zijn zeer praktisch van aard en zijn erop gericht de aangeleerde kennis meteen toe te passen in de praktijksituatie.

Tijdens de opleidingen en trainingen wordt gebruikt gemaakt van interactieve lesmethodes als debat, masterclass, e.a.

Onderstaand een overzicht van opleidingen en trainingen die door Affekt wporden verzorgd.

 

 

 

 

 

 

 

 


Foto: risorse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: risorse
gallery/academy affekt
gallery/compass-pointing-to-future-e1505391625699
gallery/interim affekt

Advies

Advies op maat
Affekt biedt marketing diensten aan waarin uw klant centraal staat en waarmee het onderscheidende karakter van uw onderneming wordt omgezet in effectief rendement. De koers van uw organisatie wordt helder en duidelijk geformuleerd.

Marketing diensten zijn onder te verdelen in 3 categorieën: 
1.      Analyse 
2.      Strategie 
3.      Uitvoering 

Juiste koers uitzetten
Affekt kan u als adviseur en coach behulpzaam zijn bij het oplossen van deze vraagstukken en gezamenlijk de juiste koers uitzetten. Afhankelijk van de aanwezige capaciteit in uw organisatie kan gekozen worden hoe de aanpak van de vraagstukken worden opgelost. Uitgangspunt is om het zoveel mogelijk samen met management en medewerkers uit te voeren zodat de uiteindelijke plannen een groot draagvlak krijgen.

 

 

 

 

 

 

 


Foto: ondernemersbelang