AFFEKT

Voor effectieve marketing en innovatie

Uitgangspunten


Affekt met de K van klant gaat uit van 4 uitgangspunten: 
1. Klanten moet je koesteren 
2. Marketing, innovatie, verkoop en communicatie moet je
    samenhangend organiseren 
3. Communicatie moet helder en duidelijk zijn 
4. De mix van communicatiemiddelen moeten afgestemd zijn op
    de identiteit van de onderneming.


Kortom, iedereen binnen een bedrijf moet getraind zijn dezelfde waarden en normen te hanteren over klantgerichtheid. 

 

Affekt met de 'K' van Klant

Bij Affekt kunt u terecht voor ondersteuning bij marketing en innovatie management vraagstukken.
Onderwerpen waar u als ondernemer of bestuurder niet dagelijks mee bezig bent maar die wel van strategisch belang zijn voor uw organisatie.

 

Visie Affekt

Bij marketing en innovatie draait alles om de klant. 
Klantgerichtheid is daarom van levensbelang voor een onderneming. 

Naast goede werkprocessen voor kwaliteitsproducten of diensten is van wezenlijk belang het klantgericht ondernemen erin te betrekken. Want wat waren de koopmotieven ook al weer en wat was het onderscheidend vermogen? Het gaat om een goede balans van de verschillende bedrijfsprocessen waarbij de klant centraal staat.

Affekt helpt als architect en regisseur om een helder marketing en innovatiebeleid te formuleren en om te zetten in effectief rendement.   Affekt heeft een profiel op linkedIn
 

 

Uitvoering

Als architect stellen wij samen met u het marketing- en innovatieplan op. Daarna volgt de meest geschikte aanpak om uw doelstellingen te realiseren. Het plan van aanpak is een afgewogen mix van communicatiemiddelen, verkoopondersteuning en Public Relations, afgestemd op uw budget en wensen. 
Als regisseur voeren wij dit plan van aanpak vervolgens voor u uit. 
U heeft één aanspreekpunt voor uw gehele marketing- en innovatie-aanpak, met gevoel voor uw uitgangspunten en voor de behoeften van uw klant. Dit biedt u gemak en is tegelijkertijd kostenbesparend.  
De effectiviteit van deze aanpak wordt gemeten met marketing- en innovatie accountability instrumenten.

De wijze waarop deze rollen vervuld kunnen worden is afhankelijk van de vraagstelling bij de opdrachtgever. Affekt biedt daarom tal van diensten aan via:

Affekt Academy              Affekt Consultancy                 Affekt Interim Management

Om te bekijken welke vorm het beste aansluit op uw situatie is een verkennende gesprek het begin.

Wij maken graag kennis met u.

Chris Goes 

Over

gallery/aff_20543_logo lg